Finanspolitiska rådet
.

Underlagsrapporter

Utöver den årliga rapporten publicerar rådet även underlagsrapporter av fristående forskare och utredare. Dessa fördjupade studier, som behandlar olika aspekter av finanspolitiken, publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik

2019

2019/1 Fredrik Kopsch
Reglering av hyresmarknader