Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

Underlagsrapporter

Utöver den årliga rapporten publicerar rådet även underlagsrapporter av fristående forskare och utredare. Dessa fördjupade studier, som behandlar olika aspekter av finanspolitiken, publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik

Underlagsrapporterna publiceras på hemsidan i maj, samtidigt som rådets rapport, och i tryckt form under hösten samma år.

2017

2017/1 Herman Donner, Peter Englund och Mats Persson
Distributional effects of deregulating the Stockholm rental housing marketPDF

2017/2 Elin Ryner
Beräkning av S35-indikatornPDF

2017/3 Pär Stockhammar
Utvärdering av regeringens prognoserPDF