Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

Rådets rapporter

Rådets uppgift fullföljs framför allt genom publiceringen av rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen en gång per år. Rapporten ska kunna användas som ett underlag bland annat för riksdagens granskning av regeringens politik.

I samband med att rapporten överlämnas i maj publiceras även en sammanfattning på engelska på hemsidan. Översättningen av hela rapporten publiceras i tryckt form under hösten samma år.

2016

Svensk finanspolitik 2016PDF
SammanfattningPDF
Beräkningsunderlag – Asylkostnadsberäkningar utifrån Migrationsverkets februariprognosExcel och aprilprognosExcel
DataunderlagExcel
Rättelseblad till tryckt versionPDF*

Engelska
Swedish Fiscal Policy 2016PDF
SummaryPDF

*Anm: De fel som noterats i den tryckta versionen av rapporten har korrigerats i onlineversionen.