Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 9 JUNI 2010

Underlagsrapporter II
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2010 års rapporter anordnade rådet två konferenser, den 3 respektive 9 juni. Konferensen den 9 juni behandlade följande rapporter:

Pathric Hägglund och Peter Skogman Thoursie: De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

Läs rapportenPDF
Skogman Thoursies presentationPDF
Per Johanssons kommentarerPDF

Christopher A Pissarides: Regular Education as a Tool of Counter-cyclical Employment Policy

Läs rapportenPDF
Pissarides presentationPDF
Bertil Holmlunds kommentarerPDF

Per Skedinger: Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?

Läs rapportenPDF
Skedingers presentationPDF
Åsa Sohlmans kommentarerPDF

Läs inbjudan och program.PDF

Bilder från konferensen

Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild