Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 17 JUNI 2011

Underlagsrapporter 2011
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2011 års rapporter anordnade rådet en konferens.

Helge Bennmarker, Lars Calmfors och Anna Larsson: Wage Formation and the Swedish Labour Market Reforms 2007-2009
Läs rapportenPDF
Larssons presentationPDF
Lennart Floods kommentarerPDF

Michael Bergman: Tidsbestämning av svensk konjunktur 1970-2010
Läs rapportenPDF
Bergmans presentation
Jesper Hanssons kommentarerPDF

Peter Fredriksson och Jonas Vlachos: Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse?
Läs rapportenPDF
Fredrikssons presentationPDF

För mer information se inbjudanPDF.