Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

 • Finanspolitiska rådet föreslår nya ledamöter  12 februari 2015

  Irma Rosenberg och Anders Björklund lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Cecilia Hermansson och Harry Flam som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2015. Rådets beslut var enhälligt.Cecilia Hermansson är född 1962. Hon är seniorekonom på Swedbank och forskar vid Centrum för bank och finans (CEFIN) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon var Swedbankkoncernens chefsekonom åren 2008-2013, och har tidigare arbetat på SIDA och Finansdepartementet.Harry Flam är född 1948. Han är professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), Stockholms universitet. Han var tidigare föreståndare för Institutet för Internationell Ekonomi, och ledamot av det dåvarande Ekonomiska rådet vid Finansdepartementet åren 1993-1997.Ytterligare information Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler tel. 070–811 72 63.PressmeddelandePDF
 • Det krävs en plan för hur överskottsmålet ska nås  19 december 2014

  Syftet med överskottsmålet är att skapa utrymme för en aktiv stabiliseringspolitik utan att de offentliga finanserna långsiktigt urholkas. Erfarenheter från historien och omvärlden visar att ett regelverk för finanspolitiken behövs för att uppnå detta.Budgetbeslutet som togs av riksdagen den 3 december innebar dels att alla reformer bör finansieras krona för krona, dels ett åtagande om att återgå till överskott när konjunkturen är balanserad. Åtagandet innebär att det offentliga finansiella sparandet ska uppgå till en procent av BNP när konjunkturläget har normaliserats vilket är i linje med det finanspolitiska ramverket. Enligt bedömningarna i budgeten kräver detta åtgärder som förstärker budgeten med ca 25 mdkr år 2018.Budgetbeslutet är ett välkommet bidrag till att förstärka förtroendet för överskottsmålet. Beslutet behöver dock kompletteras med en trovärdig plan för hur budgetförstärkningarna ska komma till stånd. Konjunkturåterhämtningen är bräcklig. Därför bör en sådan plan även innehålla en diskussion om hur finanspolitiken kan möta en svagare konjunkturutveckling.Rådet är medvetet om att den motion som riksdagsbeslutet bygger på inte har beretts på samma sätt som en normal budgetproposition. I det fortsatta arbetet inom regering och riksdag är det likväl väsentligt att det arbetas fram en plan för återgång till ett sparande i linje med överskottsmålet när konjunkturen åter är i balans. Det osäkra politiska läget understryker nödvändigheten av en sådan plan. Behovet av budgetförstärkningar för att nå överskottsmålet kvarstår oavsett vilken regering som tillträder efter extravalet den 22 mars.Kontakt Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande John Hassler (tel. 070-811 72 63).
 • Förtydligande om DN-artikel  3 november 2014

  Finanspolitiska rådet har i sin rapport 2013 diskuterat statsfinansiella konsekvenser av klimatförändringarna."Min forskning på Stockholms Universitet handlar om ekonomiska styrmedel i klimatpolitiken. Resultaten från forskningen sammanfattades i en artikel på DN Debatt den 2 november. Finanspolitiska rådet har dock inte diskuterat dessa frågor. De åsikter och slutsatser som jag för fram där är mina egna", förtydligar John Hassler.DN-artikelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSvensk finanspolitik 2013 (klimatfrågan behandlas i kapitel 6)PDF
 • Lyssna på John Hassler i Lördagsintervjun  1 november 2014

  Lördagen den 1 november är rådets ordförande John Hassler gäst i Ekots Lördagsintervju. Programmet sänds kl 12.56. Lyssna på intervjun här:Sveriges Radiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • John Hassler kommenterar budgeten  23 oktober 2014

  Rådets ordförande John Hassler kommenterar Budgetpropositionen för 2015 och överskottsmålet i Handelsbanken EFN. Han efterlyser ett åtagande om att de offentliga finanserna ska återgå till en procents överskott när konjunkturläget är balanserat och menar att regeringens planering innebär ett brott mot det finanspolitiska ramverket.Webbsändning EFNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Rådet ger sin syn på de offentliga finanserna  16 oktober 2014

  PRESSMEDDELANDE Finansministern presenterade i måndags regeringens syn på det ekonomiska läget och de offentliga finanserna. Med anledning av det höll Finanspolitiska rådet en pressträff för att ge sin syn på de offentliga finanserna och överskottsmålet.PressmeddelandePDFPresentation från pressträffenPDFWebbsändninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Pressträff om det offentligfinansiella läget  16 oktober 2014

  Finanspolitiska rådet ger sin syn på det offentligfinansiella läget samt kommenterar regeringens syn på överskottsmålet. Rådets ordförande John Hassler deltar.Tid : Torsdag 16 oktober 2014, klockan 10.00.
  Plats : Finanspolitiska rådet, Kungsgatan 12-14, 6 trappor, Stockholm.
  InbjudanPDF
 • Finanspolitiska rådet i Fokus  26 september 2014

  Underlag till rådets beräkningar i Fokus om hur förslagen i Alliansens och Socialdemokraternas valmanifest påverkar de offentliga finanserna kan hämtas här:DiagramPDFUnderlag i ExcelExcel 2007Läs artiklarna här:Budgetdans med små steglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterVakthundens vittringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rådets rapport

Underlagsrapporter 2014

Kalendarium

 • Pressträff 12 maj


  Svensk finanspolitik 2015 publiceras
 • Konferens 13 maj


  Konferens om Svensk finanspolitik 2015

Senaste pressklipp

Arkiv

Prenumerera på nyheter: