Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

 • Konferens om Finanspolitiska rådets rapport  2 maj 2016


  Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2016 publiceras den 16 maj. I samband med detta anordnar rådet en konferens den 18 maj . Rapporten kommenteras av Annika Winsth (chefsekonom Nordea), Bettina Kashefi (chefsekonom SKL) och Fredrik Andersson (professor i nationalekonomi vid Lunds universitet).Anmälan till konferensen den 18 maj skickas till konferens@finanspolitiskaradet.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-post. Sista anmälningsdag är den 11 maj.Inbjudan till konferensPDF
 • Låga löner viktiga för integrationen  23 april 2016


  Finanspolitiska rådet ordförande John Hassler skrev den 23 april en debattartikel om lägre löner för flyktingar och möjliga följdeffekter på andra löntagare.
  Finanspolitiska rådet har tidigare argumenterat för lägre löner som ett sätt att bidra till att nya enklare jobb växer fram. Avstegen från nuvarande lägstalöner borde hanteras inom ramen för nuvarande system för avtalsförhandlingar och begränsas till personer med mycket låga kvalifikationer och utan erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. Även om detta inte löser alla problem skulle det kunna vara en viktig komponent i en förbättrad integrationspolitik. En viktig fråga som på senare tid fått stor uppmärksamhet är om lägre löner för personer med låg kompetens riskerar att leda till att andra låglönegrupper drabbas. Detta skulle kunna ske genom att deras löner utvecklas sämre än de annars skulle gjort. Oron för detta ska tas på allvar men bedömningen är att risken för sådana effekter är liten. Risken har dock av vissa debattörer överdrivits på ett sätt som minskar förutsättningarna för en konstruktiv debatt om integrationspolitiken.Läs hela artikelnPDF
 • Yttrande över ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” (SOU 2016:3)  31 mars 2016

  Finanspolitiska rådet har lämnat sitt remissyttrande över Delrapporten från Sverigeförhandlingen ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” (SOU 2016:3).Den största statliga investeringen i modern tid bör inte genomföras då avkastningen beräknas vara låg. Rådet ser därutöver inga som helst skäl till att höghastighetsjärnvägen skulle undantas från den prövning som en budgetbehandling utgör, vilket utredningen föreslår.Läs remissyttrandet i sin helhetPDF
 • Finanspolitiska rådet föreslår ny ordförande och nya ledamöter  14 mars 2016

  John Hassler och Oskar Nordström Skans lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Bertil Holmlund och Peter Englund som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2016. Rådet beslutande samtidigt att föreslå Harry Flam som ny ordförande i rådet. Beslutet var enhälligt.Bertil Holmlund är seniorprofessor i Nationalekonomi vid Uppsala Universitet.Peter Englund är professor i finansiell ekonomi vid Stockholm School of Economics.Ytterligare information Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler tel. 070–811 72 63.CV Bertil HolmlundPDFCV Peter EnglundPDF
 • Finanspolitiska rådets seminarium om kriser  11 mars 2016 Att försöka se runt hörnet

  Finanspolitiska rådet anordnade ett seminarium om ekonomiska kriser och krishantering. Vid seminariet medverkade Ingemar Mundebo, Rolf Wirtén, Bo Lundgren, Bosse Ringholm, Pär Nuder och Anders Borg. Seminariet leddes av Karin Pettersson och Ulrica Schenström.Följande två frågor diskuterades:Går det att förutse en kris? Hur kan man förbereda sig inför en kris? Seminariet går att ses i sin helhet på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
  Finansministrar
  Rolf Wirtén, budgetminister 1980-81 Ingmar Mundebo, budgetminister 1976-1980 Bo Lundgren, skatteminister 1991-1994 Bosse Ringholm finansminister 1999-2004 Per Nuder, finansminister 2004-2006 Ander Borg, finansminister 2006-2014.
 • Finanspolitiska rådet svarar på kritik  11 januari 2016

  På DN-debatt riktade två KTH-ekonomer den 9 januari 2016 kritik mot rådets utspel den 21 december 2015: http://www.dn.se/debatt/okvalificerade-laglonejobb-forbattrar-inte-integrationen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRådet svarar på den kritiken här: http://www.dn.se/debatt/repliker/fel-om-strukturomvandling-av-arbetsmarknaden/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterÄven andra har kritiserat KTH-ekonomerna:http://www.dn.se/debatt/repliker/lagutbildade-flyktingar-ar-utmaningen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKTH-ekonomernas slutreplik:http://www.dn.se/debatt/repliker/finanspolitiska-radets-utspel-illa-underbyggt/
 • Rådet ger sin syn på flyktingkrisen och dess effekter på finanspolitiken  21 december 2015

  PressmeddelandePDFSe pressträffen med John HasslerPresentationsmaterial från pressträffenPDF
 • Tidigare finansministrar och deras erfarenheter  21 oktober 2015

  Den 21 oktober träffade John Hassler tidigare finansminstrar och diskuterade ekonomisk-politiska kriser och krishantering. Utifrån sina erfarenheter besvarade ministrarna följande frågor:1) Kan man förutse en kris?2) Vad kan man göra för att förbereda sig inför en kommande kris?Minnestanteckningar gjordes vid mötet och Finanspolitiska rådet återkommer med en redovisning av vad ministrarna kom fram till.
  Finansministrar
  Rolf Wirtén, budgetminister 1980-81; Bosse Ringholm, finansminister 1999-2004; Allan Larsson, finansminister 1990-91; Kjell-Olof Feldt, finansminister 1982-90; Erik Åsbrink, finansminister 1996-99; John Hassler, ordförande i finanspolitiska rådet.

Rådets rapport

Underlagsrapporter 2015

Kalendarium

 • Pressträff 16 maj - Finanspolitiska rådets rapport 2016, IVAKonferens 18 maj - Svensk finanspolitik, Scandic AnglaisKonferens 13 juni - Studier i finanspolitik, IVA

Senaste pressklipp

Arkiv

Följ rådet i sociala medier: