Finanspolitiska rådet
.

Ramverket för finanspolitiken

Regeringen redogör för ramverket för finanspolitiken i skr. 2017/18:207.