Finanspolitiska rådet
.

Politisk överenskommelse om rådet

I april 2011 beslutade Alliansregeringen, efter en blocköverskridande överenskommelse med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, om en ny instruktion för Finanspolitiska rådet.

Regeringens pressmeddelandePDF