Finanspolitiska rådet
.

Förordning och regleringsbrev

Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
SFS 2011:446PDF

Förordning med ändring i rådets instruktion fr.o.m. 1 januari 2017
SFS 2016:1088PDF

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Finanspolitiska rådet
RegleringsbrevPDF