Finanspolitiska rådet
.

Förordning och regleringsbrev

Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
SFS 2011:446PDF

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Finanspolitiska rådet
RegleringsbrevPDF