Finanspolitiska rådet
.

Medarbetare på kansliet

Joakim Sonnegård
Kanslichef och chef för myndigheten

Fil. Dr. i nationalekonomi från Stockholms universitet. Har tidigare bl.a. arbetat vid Finansdepartementets budgetavdelning, varit planeringschef på Statsrådsberedningen och kanslichef för Expertgruppen för miljöstudier.

CVPDF

Niklas Frank
Vice kanslichef/Utredningsekonom

Nationalekonom från Uppsala universitet. Har tidigare arbetat vid riksdagens finansutskott, Finansdepartementets budgetavdelning och Internationella Valutafonden.

Åsa Holmquist

Christina Håkanson
Utredningsekonom

Fil. Dr. i nationalekonomi från Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Har tidigare arbetat på prognosenheten vid Riksbankens penningpolitiska avdelning.


Åsa Holmquist

Axel Malmcrona
Forskningsassistent

Nationalekonom från Università Bocconi samt Lunds universitet. Har tidigare varit praktikant på Europeiska Kommissionen och Finansdepartementet.

Charlotte Sandberg

Charlotte Sandberg Gavatin
Administrativt ansvarig

Företagsekonom från Stockholms universitet. Har tidigare arbetat vid Finansdepartementets budgetavdelning och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). 

Foto: Peter Nerström och Henrik Hellström