Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@fpr.se
www.fpr.se

Ledamöter i rådet

Harry Flam

Harry Flam
Ordförande

Professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning har framför allt rört internationell handel och europeisk ekonomisk integration.

Kari Lotsberg
Vice ordförande

Kari har bland annat arbetat som byråsjef vid det norska finansdepartementet och som statssekreterare vid finansdepartementet i Sverige. Hon har även arbetat som chef för Ekonomiska Avdelningen och som senior rådgivare på Riksbanken.

Åsa Holmquist

Peter Englund

Professor emeritus vid institutionen för finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm, och nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning har främst rört bostadsmarknaden och finansiella kriser.

 

 

Cecilia Hermansson

Cecilia Hermansson

Ek.Dr. och forskare på Avd. för Bank och Finans på ABE-skolan på KTH. Forskningen inriktas på samband mellan rådgivning och hushållens finansiella beslut. Hon är tidigare chefekonom på Swedbank.

CVPDF

Åsa Holmquist

Bertil Holmlund

Seniorprofessor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning har främst rört arbetsmarknadsekonomi och offentlig ekonomi.

Ragnar Torvik

Professor i nationalekonomi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim och vid Handelshögskolan i Oslo. Hans forskning rör bland annat politisk ekonomi, penningpolitik och makroekonomi.

Foto: Henrik Hellström