Finanspolitiska rådet
.

Ledamöter i rådet

Harry Flam

Harry Flam
Ordförande

Professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning har framför allt rört internationell handel och europeisk ekonomisk integration.

Kari Lotsberg
Vice ordförande

Kari har bland annat arbetat som byråsjef vid det norska finansdepartementet och som statssekreterare vid finansdepartementet i Sverige. Hon har även arbetat som chef för Ekonomiska Avdelningen och som senior rådgivare på Riksbanken. Kari är också styrelseledamot i Euroclear Sweden AB.

Åsa Holmquist

Åsa Hansson

Docent i nationalekonomi och lektor vid nationalekonomiska institutionen och
Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Åsa Hansson har framför allt ägnat sig åt
skatteforskning och även varit expert i statliga utredningar om skattefrågor i både Sverige och
Danmark.

 

Cecilia Hermansson

Ragnar Torvik

Professor i nationalekonomi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim och vid Handelshögskolan i Oslo. Hans forskning rör bland annat politisk ekonomi, penningpolitik och makroekonomi.

Åsa Holmquist

Lina Aldén

Docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes forskning är empiriskt inriktad och fokuserar på att förklara ekonomiska skillnader utifrån etnicitet, sexuell läggning och kön. Med experimentella metoder har hon studerat förekomsten av diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

Pär Österholm

Professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Hans forskning behandlar problem inom makroekonomi, finansiell ekonomi, prognoser och penningpolitik.

Foto: Anders Hansson