Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

Ledamöter i rådet

Harry Flam

Harry Flam
Ordförande

Professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning har framför allt rört internationell handel och europeisk ekonomisk integration.

Yvonne Gustafsson
Vice ordförande

Styrelseordförande i Riksgälden samt ledamot i bl.a. Mittuniversitetets och SIDA:s styrelser. Tidigare generaldirektör för Statskontoret och Ekonomistyrningsverket samt statssekreterare på Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet.

Hilde C. Bjørnland

Professor i nationalekonomi vid BI Norwegian Business School och chef för forskningscentret CAMP. Hennes huvudsakliga forskningsområde är tillämpad makroekonomi och ekonometri. Rådgivare i Norges Bank och tidigare styrelseledamot i Finansinspektionen i Norge.

Åsa Holmquist

Peter Englund

Professor vid institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning har främst rört bostadsmarknaden och finansiella kriser.

 

 

Cecilia Hermansson

Cecilia Hermansson

Ek.Dr. och forskare på Avd. för Bank och Finans på ABE-skolan på KTH. Forskningen inriktas på samband mellan rådgivning och hushållens finansiella beslut. Hon är tidigare chefekonom på Swedbank.

CVPDF

Åsa Holmquist

Bertil Holmlund

Seniorprofessor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning har främst rört arbetsmarknadsekonomi och offentlig ekonomi.

Foto: Henrik Hellström