Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Kontakta oss

Växel: 08-453 59 90

Göran Hjelm
Kanslichef
Tel: 08-453 59 88
goran.hjelm@fpr.se

Niklas Frank
Vice kanslichef/Utredningsekonom
Tel: 08-453 59 44
niklas.frank@fpr.se

Christina Håkanson
Utredningsekonom
Tel: 08-453 59 89
christina.hakanson@fpr.se

Mikael Hemlin
Forskningsassistent
Tel: 08-453 59 92
mikael.hemlin@fpr.se

Charlotte Sandberg Gavatin
Administrativt ansvarig
Tel: 08-453 59 91
charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se

Rådets ordförande har e-post:
fornamn.efternamn@fpr.se

För mer information, kontakta oss via formuläret nedan eller e-post:
info@fpr.se
Finanspolitiska rådet
Box 3273
SE-103 65 Stockholm

Besök: Fleminggatan 7