Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska råd i utlandet

Intresset för finanspolitiska råd har vuxit sedan den globala finanskrisen och i EU-länder har oberoende finanspolitiska institutioner upprättats som ett led i den reformerade Stabilitets- och tillväxtpakten. De formella krav som ställs på oberoende finanspolitiska institutioner inom EU kan läsas här.

Finanspolitiska rådet deltar i ett nätverk för Independent Fiscal Institutions i EU. Information om nätverket och dess aktiviteter finns på nätverkets egen hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OECD:s principer för oberoende finanspolitiska institutioner kan läsas här:

Principles of independent fiscal institutions Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

IMF:s översikt över finanspolitiska regler i olika länder kan laddas ner här:

Fiscal Rules Dataset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vetenskapliga papper om finanspolitiska råd och ramverk

Finanspolitiska rådets tidigare ordförande Lars Calmfors har skrivit om finanspolitiska ramverk och offentligfinansiell hållbarhet i Norden:

Fiscal Frameworks and Fiscal Sustainability in the Nordics Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Lars Jonung, tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet, har tillsammans med Iain Begg och Michael G. Tutty utvärderat Irish Fiscal Advisor Council, som är Irlands motsvarighet till Finanspolitiska rådet. Utvärderingen finns att hämta här:

How is the Irish Fiscal Advisory Council Performing? An Independent Evaluation of the First Years of IFAC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.