Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Visit: Kungsgatan 12-14, Sweden

Phone:+46 8 453 59 90
Fax: +46 8 453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

The Council's Report

Background Reports 2015

Börjesson och Eliasson
Om investeringar och transportinfrastruktur (will be published shortly)

Corsetti och Müller
Fiscal multipliers: Lessons from the Great Recession for small open economiesPDF

Konjunkturinstitutet
Fördelningseffekterna av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015PDF

Calendar
There are no registered events