Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Svensk Finanspolitik 2011

9 september 2011

Finanspolitiska rådets rapport publicerades 16 maj, 2011. Den engelska versionen av rapporten finns nu tillgänglig.
Swedish Fiscal Policy 2011PDF
Principal conclusions and summaryPDF