Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Rapport om framtida finanspolitik i EU


Lars Calmfors har skrivit ett briefing paper till Europaparlamentet om det framtida finanspolitiska regelsystemet i EU. Behovet av välfungerande finanspolitiska råd betonas.
Läs rapporten