Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

Rapporten på engelska

19 oktober 2016

2016 års rapport finns nu tillgänglig i engelsk översättning.
Swedish Fiscal Policy 2016PDF