Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Nya ledamöter

12 maj 2016

I enlighet med rådets förslag den 14 mars i år, fattade regeringen vid regeringssammanträdet idag beslut om att utse Peter Englund och Bertil Holmlund till ledamöter och Harry Flam till ordförande i Finanspolitiska rådet.

CV Peter EnglundPDF

CV Harry FlamPDF

CV Bertil HolmlundPDF