Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Motion till Stortinget att efter svensk modell inrätta ett finanspolitiskt råd i Norge


23 februari 2011

Ett förslag har lagts fram i det norska Stortinget där man föreslår inrättandet av ett oberoende finanspolitiskt råd. Detta efter en utredning där man framför allt har studerat de danska och svenska erfarenheterna av dessa institutioner.

Läs motionenPDF

Norges finansminister, Sigbjørn Johnsen, lämnade ett svar på motionen och la fram regeringens egna förslag på en intern kommitté som endast skulle ge råd om tekniska frågor som rör departementets arbete i makroekonomiska frågor istället för det bredare och självständiga råd som föreslogs i motionen.

Läs svaretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I en ledare på dn.no kritiseras regeringens motförslag. Även om förslaget är viktigt har det vissa svagheter som bristande självständighet och otillräckligt hållbarhetsperspektiv.

Läs ledarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster