Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Lars Calmfors tilldelas pris


Rådets ordförande Lars Calmfors tilldelades 31 augusti Kungl. Vetenskapssocietetens i Uppsala Thuréuspris i tekniska-vetenskapliga klassen. Lars prisföreläsning hade titeln "Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas?"
Läs föreläsningen
Bilder