Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Konferens om Studier i finanspolitik

10 juni 2013

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Dessa rapporter, som publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik, utgör ett viktigt underlag för rådets årsrapport och bidrar därutöver till debatten om den ekonomiska politiken. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnade rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuterades.

Inbjudan och programPDF

Per Molander och Jörgen Holmquist: Reforming Sweden's budgetary institutions - background, design and experiences
Läs rapportenPDF
Per Molanders presentationPDF
Erik Åsbrink kommenterade rapporten

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI): Systemfel i transportsektorn
Läs rapporten PDF
Jan-Eric Nilssons presentationPDF
Lars Hultkrantz kommentarerPDF

Peter Birch Sørensen: The Swedish housing market: trends and risks
Läs rapportenPDF
Peter Birch Sørensens presentationPDF
Peter Englunds kommentarerPDF