Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Konferens om rådets rapport 17 maj 2011


Dagen efter rapporten "Svensk finanspolitik" publicerats hölls en konferens där rapporten presenterades och kommenterades och där publiken bjöds in till diskussion.

Rapporten kommenterades av John Hassler (professor i makroekonomi vid Stockholms universitet), Sixten Korkman (VD för det finska näringslivets forskningsinstitut ETLA) och Karin Pettersson (politisk chefredaktör på Aftonbladet).

Anföranden Finanspolitiska rådet
Lars CalmforsPDF
Lars JonungPDF
Helena SvalerydPDF

Kommentarer
John HasslerPDF
Sixten KorkmanPDF
Karin PetterssonPDF

Övrigt
InbjudanPDF