Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Konferens om årets underlagsrapporter

8 juni 2015

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnar rådet en konferens den 8 juni där underlagsrapporterna diskuteras.

Jonas Eliasson och Maria Börjesson presenterar rapporten Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringarPDF och Giancarlo Corsetti presenterar rapporten Fiscal multipliers: Lessons from the Great Recession for small open economiesPDF. Kommentatorer är Lars Hultkrantz och Steinar Holden.

InbjudanPDF

Se presentationer och webbsändningen från konferensen här.