Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Konferensen omreglering av hyresmarknaden

7 juni 2017

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Rapporterna utgör ett viktigt underlag för rådets årsrapport och bidrar därutöver till debatten om den ekonomiska politiken. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnar rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuteras. Konferensens syfte är att sprida kunskap och bidra till debatt om den ekonomiska politiken.

I år diskuterades underlagsrapporten Distributional Effects of Deregulating the Stockholm Rental Housing Market, skriven av Herman Donner, Peter Englund och Mats Persson.

Moderator var Annika Creutzer.

Mer information om konferensenöppnas i nytt fönster