Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Friare hyressättning och likformig bostadsbeskattning

12 juni 2019

Finanspolitiska rådet publicerar idag den första rapporten i serien Särskilda studier från Finanspolitiska rådet:

Friare hyressättning och likformig bostadsbeskattning – Hur påverkas hushållen?PDF

DN-debattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I serien Särskilda studier från Finanspolitiska rådet publiceras fördjupade studier av olika aspekter av finanspolitiken.

Samtidigt publicerar rådet en rapport i serien Studier i finanspolitik. Rapporten är författad av Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds Universitet och heter Reglering av hyresmarknaderPDF. Rapporten är en genomgång av regleringar av privata hyresmarknader i tio olika länder.