Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Finanspolitiska rådets rapport på engelska

5 september 2013

2013 års rapport finns nu på engelska. I rapporten analyseras bland annat överskottsmålet, regeringens prognoser, jobbskatteavdragets fördelningseffekter, bostadsmarknaden, bolagsskattesänkningen och klimatfrågan.

Swedish Fiscal Policy 2013PDF

SummaryPDF