Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Finanspolitiska rådets rapport 2015 på engelska

12 september 2015

Rådets rapport 2015 finns nu tillgänglig på engelska.

Swedish Fiscal Policy 2015PDF

SummaryPDF