Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Finanspolitiska rådet publicerar två underlagsrapporter

17 december 2010

Två nya underlagsrapporter skrivna av Lars Calmfors har publicerats i serien Studier i Finanspolitik. Den första avhandlar finanspolitiken i EU och dess behov av ett väl fungerande finanspolitiskt ramverk. Den andra handlar om oberoende finanspolitiska institutioner och hur de kan ha en positiv effekt på disciplinen i den förda finanspolitiken.

Fiscal Policy Coordination in EuropePDF
The role of independent fiscal policy institutionsPDF