Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Finanspolitiska rådet inger skrivelse till regeringen

8 november 2010

Sverige är genom inrättandet av Finanspolitiska rådet 2007 en internationell föregångare i fråga om oberoende granskning av finanspolitiken. Men alltför små resurser och oklar framtida ställning hotar såväl kvaliteten i rådets arbete som dess oberoende. Detta framför Finanspolitiska rådet i en skrivelse till regeringen.

SkrivelsePDF
PressmeddelandePDF