Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Finanspolitiska rådet inger skrivelse till regeringen


31 maj 2011

Rådet föreslår 4 ledamöter från 1 juli 2011. Däremot lämnas inget förslag om en ny ordförande och inte heller om en sjätte ledamot.

Läs skrivelsenPDF