Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Ett enklare och effektivare skattesystem

23 juni 2020

Finanspolitiska rådet publicerar idag en rapport i serien Särskilda studier från Finanspolitiska rådet:

Ett enklare och effektivare skattesystemPDF

Studien visar att skattesystemet kan reformeras så att det blir både enklare och ger samhällsekonomiska vinster. En sådan reform kan genomföras med bibehållna skatteintäkter och oförändrad inkomst­för­delning.

PressmeddelandePDF

Videoinspelning av presskonferensen

PresentationPDF

I serien Särskilda studier från Finanspolitiska rådet publiceras fördjupade studier av olika aspekter av finanspolitiken.