Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Utfrågning av Finansutskottet vid Skottlands parlament

Via videolänk, 11 december 2013

Joakim Sonnegård

Svar på Finansutskottets frågorPDF