Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Utfrågning av Budgetutskottet vid Tjeckiens parlament

Prag, 9 oktober 2014

Joakim Sonnegård PresentationPDF