Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen

Stockholm, 14 februari 2011

Lars Calmfors
AnförandePDF
BilderPDF