Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Seminarium på Riksbanken om överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket, 1 september 2008.
Lars Calmfors Bilder