Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Seminarium i Förvaltningsakademins seminarieserie "Att organisera utvärdering"

Södertörns högskola, Stockholm, 4 december 2014

Joakim Sonnegård PresentationPDF