Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Riksrevisionens seminarium "Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet", 13 november 2007.
Lars Calmfors, "Kommentarer till Riksrevisionens rapport" Anförande  Bilder