Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Presentation på Alliansens ekonomiska seminarium i Almedalen, 3 juli 2009.
Laura Hartman Bilder