Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Presentation om Finanspolitiska rådets verksamhet, Finanskomiteen i det norska Stortingen

Oslo, 14 april 2011

Lars Calmfors BilderPDF