Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Presentation om Finanspolitiska Rådet och dess rapport för 2012, Danmarks Nationalbank

Köpenhamn, 4 september 2012

Lars Jonung BilderPDF