Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Presentation för Miljömålberedningen om det finanspolitiska ramverket

Riksdagen, Stockholm, 16 september 2015

Joakim Sonnegård PresentationPDF