Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Presentation för De finska ekonomijournalisternas förening, Helsingfors, 29 maj 2009.

Lars Calmfors Bilder