Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Presentation av rådets rapport för 2012 på medlemsmötet för Nationaløkonomisk Forening

Köpenhamn, 4 september 2012

Lars Jonung