Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Presentation av 2020 års rapport för MP:s partigrupp i Solna kommun

Videokonferens, 14 maj 2020

Joakim Sonnegård

PresentationPDF