Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte om det finanspolitiska ramverket

Nationalekonomiska föreningen, Stockholm, 30 januari 2020

Harry Flam

PresentationPDF