Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med representanter från Japans finansdepartement om Finanspolitiska rådet och dess arbete

Stockholm, 17 januari 2012

Joakim Sonnegård och Erik Höglin BilderPDF