Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med professor Christian de Boissieu, ordförande för i den franske premiärministerns ekonomiska- och finansiella råd

Stockholm, 4 maj 2012

John Hassler och Joakim Sonnegård BilderPDF