Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med isländsk delegation från Alþingis finansutskott om Finanspolitiska rådet och dess arbete

Stockholm, 27 mars 2012

Joakim Sonnegård BilderPDF