Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med isländska parlamentets budgetkommitté

Stockholm, 3 mars 2015

Irma Rosenberg, Joakim Sonnegård och Niklas Frank PresentationPDF