Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med IMFs Sverigedelegation, 28 maj 2010.
Lars Calmfors och Erik Höglin Bilder