Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Möte med delegation från OECD

Stockholm, 26 maj 2016

Harry Flam, Niklas Frank och Karolina Holmberg